Performans ödevi

Performans Görevini Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Araştırma Aşamasında Yapılacaklar
1. Kalıtımla ilgili hastalıkların neler olduğu araştırılmalıdır.
2. Bireylerin bu konuda ne kadar bilinçli olduğu araştırılmalıdır.
3. Bu hastalıkların neden kaynaklandığı hakkında araştırmalar yapılmalıdır.
4. Ülkemizde ve dünyadaki kalıtımla oluşan hastalıklarla ilgili bilgi toplanmaya çalışılmalıdır.
5. Bu hastalıklara karşı alınan önlemler araştırılmalıdır.

Konferans Konusunun İçeriğini Belirleme Aşamasında Yapılacaklar

1. Anlatılacak konunun amacından bahsedilmelidir.
2. Araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilerden, sorunlardan bahsedilmelidir.
3. Araştırma sırasında bulduğunuz önemli bilgi ve sonuçlar vurgulanmaya çalışılmalıdır.
4. Kalıtsal hastalıklarla ilgili bilgi ve sonuçlar görsel unsurlarla desteklenmelidir.
5. Anlatım aşamasında kullandığımız kelimelerin anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Konferansı Hazırlama Aşamasında Yapılacaklar

1. Anlatım sırasında kullanılacak materyaller (resim, grafik vb.) konu ile alakalı olmalıdır.
2. Anlatım ve sunum sırasında her şey içerisinde bir bütünlük olmalıdır.
3. Anlatım sırasında her bir konuyu dinleyicilerin ilgi çekerek dinlemesine dikkat edilmelidir.
4. Anlatım konuyu tam destekleyen örneklerden oluşmalıdır.
5. Sunumu yapılan konu ile anlatım arasında bir bütünlük olmalıdır.
Anlatım Aşamasında Yapılacaklar

1. Konuyu dinleyicilerin anlayabileceği bir biçimde anlatılmalıdır.
2. Anlatım sırasında konuya hâkimiyetin sağlanmasına dikkat edilmelidir.
3. Zaman iyi kullanmaya çalışılmalıdır.
4. Konuyu anlatırken dinleyicilerle göz teması kurulmasına dikkat edilmelidir.
5. Materyalleri sunum esnasında gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Rapor Yazma Aşamasında Yapılacaklar

1. Kalıtsal hastalıkların neler olduğu açıklanmalıdır.
2. Bu hastalıkların neler sonucunda ortaya çıktığı açıklanmalıdır.
3. İnsanların bu konuda neler bilmediği açıklanmalıdır.
4. Bu hastalıklara karşı alınan önlemler sıralanmalıdır.
5. Ülkemizde ve dünyadaki kalıtımla oluşan hastalıklarla ilgili bilgiler açıklanmalıdır.

Kaynak: http://www.egitimcigenc.net/performans-odevi-gorevi-f280.html

Reklamlar

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.

Kategoriler

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Diğer 1 takipçiye katılın

Blog Stats

  • 583 hits
Reklamlar